Commit 761a34d1 authored by Troy A. Griffitts's avatar Troy A. Griffitts

Merge branch 'localisation' into 'master'

New NL locale, minor correction in ru and fr locale

See merge request !7
parents 5efd1f51 346a0646
......@@ -7,7 +7,7 @@ Contributor=Fr. Cyrille <lafricain79@gmail.com>
[Text]
# There are 3 views the application supports:
View=Vue
View=Vue
# Only the Bible text
Bibles=Bibles
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
......
[Meta]
Name=hu
Description=Magyar
Encoding=UTF-8
Contributor=kristof.szabo@lutheran.hu
[Text]
# There are 3 views the application supports:
View=Nézet
# Only the Bible text
Bibles=Bibliák
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
Language Assist=Nyelvi támogatás
# Split screen: Bible Text / Bible commentary
Commentary Assist=Kommentár támogatás
# The Verse Study tool allows the user to analyze the current verse more closely
Verse Study=Verselemzés
# Some buttons are split into 2 lines
# The Word Study tool shows the current verse broken down word by word with original language helps
Word Study=Szóelemzés
# The Commentary tool shows all installed commentaries which have an entry for the current verse
Commentary=Kommentárok
# The Witness Study tool shows ancient manuscripts which transmit this verse faithfully to us today
Witness Study=Eredetelemzés
# The Variant Study tool shows any differences between ancient manuscript copies of this verse
Variant Studysszehasonlító elemzés
# This graph shows differences between manuscripts graphically
Variant Graph=Különbségek megjelenítése
# This table shows differences between manuscripts with words aligned in a table
Alignment Table=Rendezett tábla
# This is the Editio Critia Maior showing an apparatus of differences between manuscripts for this verse
Digital ECM=Digitális ECM
# These are columns are in a grid showing manuscript witnesses for this verse
# The manuscript name (Gregory-Aland Number)
Manuscript=Kézirat
# The century the manuscript was written, e.g., IV (4th century, around 350A.D.)
Century=század
# Which Folio in the manuscript this verse is located, e.g., 123r (recto side of leaf 123 in the manuscript)
Folio=Folió
# What content is on this side of the leaf which includes the current verse
Content=Tartalom
# An image of the side of the manuscript leaf which includes the current verse
Image=Kép
# This is the heading (followed by the verse reference) shown when displaying ancient manuscript witnesses for the current verse.
Some Manuscript Witnesses for Verse:=Eredeti kézirat:
# This is the wait text shown while retrieving data about manuscript evidence for the current verse.
# The Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF) is the Institute for New Testament Textual Research in Münster, Germany
Fetching data from INTF.=Adatok letöltése az INTF-től
# Work at the INTF is ongoing. They add new data daily
This dataset is by no means exhaustive and is growing rapidly. Check back soon for more results.=Ez az adatbázis nem teljes, de folyamatosan bővül. Térjen vissza később további találatokért!
Bookmarks=Könyvjelzők
Search=Keresés
BibleSync=BibleSync
Library=Könyvtár
Settings=Beállítások
About=Névjegy
Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.=A Bishop egy Biblia tanulmányozó alkalmazás, amelyet a "The CrossWire Bible Society" fejleszt és "SWORD Project" Biblia tanulmányozó alkalmazások közé tartozik.
May God bless you as you seek to know Him more.=Áldjon meg téged az Úr, miközben az Ő ismeretét keresed.
Installed Modules=Telepített modulok
Back=Vissza
Modules=Modulok
All Modulessszes modul
Type=Típus
Installed=Telepített
Confirm=Megerősít
Uninstall Module:=Modul törlése:
Install Module:=Modul telepítése:
OK=Rendben
Cancel=Mégsem
Go=Menj
Add:=Hozzáad:
Send:=Küld:
Clear All=Minden törlése
Font Size=Betűk mérete
BibleSync User=BibleSync felhasználó
BibleSync Passphrase=BibleSync jelszó
# This is the prompt which allows a user to set a specific Bible to use
# for the "Word Study" feature in the app. It might be a different Bible
# from the one the user regularly reads for devotionals.
Word Study Bible=Word Study Bible
Language=Nyelv
Please wait...=Türelem...
Courtesy of=Courtesy of
Installing Module:=Modul telepítése:
Discovering Remote Repositories.=Tárolók felismerése.
Refreshing Repository:=Tárolók frissítése:
# These are categories into which we place our installable modules
Biblical Texts=Bibliák
Lexicons / Dictionaries=Lexikonok / Szótárak
Essays=Tanulmányok
Commentaries=Kommentárok
Generic Booksltalános könyvek
Daily Devotional=Napi áhitatok
# Some installable material is not considered orthodox (Book of Mormon, Joseph Smith Translation, etc.) but are available for apologetics
# Some material we just haven't yet reviewed. All of these modules are considered "Questionable Material"
Questionable Material=Kérdéses tartalom
Glossaries=Szójegyzékek
New Unlock Keyj kulcs
Bishop has just received a new unlock code for a module which doesn't appear to be installed.=A Bishop új kulcsot töltött le egy nem telepített modulhoz.
Would you like to install this module?=Biztos, hogy telepíti ezt a modult?
Preparing image for image viewer...=Kép előkészítése...
Loading image into image viewer...=Kép betöltése...
previous chapter=Előző fejezet
next chapter=Következő fejezet
SWORD engine version:=SWORD verzió:
App About Header=The CrossWire Bible Society
App About L1=A Bishop egy Biblia tanulmányozó alkalmazás, amelyet a "The CrossWire Bible Society" fejleszt és a "SWORD Project" Biblia tanulmányozó alkalmazások közé tartozik.
App About L2=További információkért keresse fel honlapunkat
App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center;"><a href="http://crosswire.org">The CrossWire Bible Society</a></div>
App About L4ldjon meg téged az Úr, miközben az Ő ismeretét keresed.
InstallMgr Warning Header=-=+* FIGYELEM *+=-
InstallMgr Warning L1=A beépített letöltéskezelő lehetővé teszi, hogy a SWORD különböző komponensei kényelmesen telepíthetőek és frissíthetőek legyenek, azonban úgy ér el bizonyos erőforrásokat, hogy a hozzáférés ténye visszakövethetővé lesz harmadik fél számára.
InstallMgr Warning L2=HA ELNYOMÓ ORSZÁGBAN ÉL ÉS NEM AKARJA KOCKÁZTATNI A FELELŐSSÉGREVONÁST, *NE* HASZNÁLJA A LETÖLTÉSKEZELŐ TÁVOLI TÁROLÓKHOZ KAPCSOLODÓ FUNCKIÓIT!
InstallMgr Warning L3=Azon tárolók, melyeket nem a Crosswire kezel, egyrészt tartalmazhatnak kevésbé jó minőségű, unortodhox vagy legálisan nem terjeszthető modulokat is. Másrészt sok tároló bár nagyon hasznos modulokat is tartalmaz, a Crosswire mégsem kezeli és nem ellenőrzi, ezért nem is felelős a bennük található tartalomért. CAVEAT EMPTOR. LEGYEN ÓVATOS
InstallMgr Warning L4=Ha megértette a fentieket, és be akarja kapcsolni a távoli tárolók funkciót, nyomja meg az "Elfogadom" gombot.
InstallMgr Warning Accept=Elfogadom
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=
A letölteni kívánt modul telepítéséhez kioldó kulcsra van szükség, ezt alább adhatja meg.
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=A modul kiadója az alábbi módon biztosítja a kioldó kulcsot:
Unlock Key:=Kioldó kulcs:
Unlock key for=Kioldó kulcs
Install=Telepítés
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Ha nem rendelkezik kioldó kulccsal, akkor is telepítheti a modult és megadhatja a kulcsot később a 'Névjegy' menüpontban.
Toggle Footnotes=Könyvjelzők
Daily Devotion=Napi áhitat
Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=Napi áhitatokat a "Könyvtár" menüpontban lehet telepíteni.
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Válasszon ki egy tárolót (pl. "Crosswire") és utána válassza ki a "Napi áhitatok"-at.
previous day=Előző nap
next day=Következő nap
Total Results:=Összesen:
Refresh=Frissítés
We would suggest installing from "CrossWire" the KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, and StrongsHebrew modules for a minimal set of modules which allow basic Greek and Hebrew word study.=Az alapvető görög és héber szóelemzés használatához javasolt a KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek és a StrongsHebrew modulok telepítése a CrossWire tárolóból.
I can do all of this for you now, if you would like; simply press this button:=Az "Alapvető modulok" gombra kattintva, egy gombonyomással telepíthetőek a hiányzó modulok.
Basic Module Set=Alapvető modulok
Cults / Unorthodox / Questionable Material=Szektás / Unortodox / Kérdéses anyagok
Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=A szóelemzés használatához erős számozást tartalmazó Biblia modulra van szükség. Kérem telepítsen egyet.
Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=A szóelemzés haszálátaához egy görög és egy héber erős szótárra van szükség. Kérem telepítsen mindkettőből egyet.
Theme=Téma
Light=Világos
Dark=Sötét
Show Gospel Parallels=Evangéliumi párhuzamok mutatása
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
# This choice says, "I don't wish to choose a specific Bible, just use the first one I am currently diplaying which has the ability."
First Active=Első aktív modul
Nothing to display.=Nincs megjeleníthető tartalom.
No Modules Installed=Egyetlen modul sincsen telepítve
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Egyetlen modul sem elérhető. Nyomja meg a [↻] gombot.
This diff is collapsed.
[Meta]
Name=nl
Description=Dutch (Unicode)
Encoding=UTF-8
Contributor=Fr. Bert Lemmens
[Text]
# There are 3 views the application supports:
View=Beeld
# Only the Bible text
Bibles=Bijbels
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
Language Assist=Taalondersteuning
# Split screen: Bible Text / Bible commentary
Commentary Assist=Commentaarondersteuning
# The Verse Study tool allows the user to analyze the current verse more closely
Verse Study=Verzenstudie
# Some buttons are split into 2 lines
# The Word Study tool shows the current verse broken down word by word with original language helps
Word Study=Analyse van de woorden
# The Commentary tool shows all installed commentaries which have an entry for the current verse
Commentary=Commentaren
# The Witness Study tool shows ancient manuscripts which transm
Witness Study=Analyse van de getuigen
# The Variant Study tool shows any differences between ancient manuscript copies of this verse
Variant Study=Analyse van de varianten
# This graph shows differences between manuscripts graphically
Variant Graph=Grafiek van de varianten
# This table shows differences between manuscripts with words aligned in a table
Alignment Table=Uitlijningstabel
# This is the Editio Critia Maior showing an apparatus of differences between manuscripts for this verse
Digital ECM=Digitale ECM
# These are columns are in a grid showing manuscript witnesses for this verse
# The manuscript name (Gregory-Aland Number)
Manuscript=Manuscript
# The century the manuscript was written, e.g., IV (4th century, around 350A.D.)
Century=Eeuw
# Which Folio in the manuscript this verse is located, e.g., 123r (recto side of leaf 123 in the manuscript)
Folio=Folium
# What content is on this side of the leaf which includes the current verse
Content=Inhoud
# An image of the side of the manuscript leaf which includes the current verse
Image=Afbeelding
# This is the heading (followed by the verse reference) shown when displaying ancient manuscript witnesses for the current verse.
Some Manuscript Witnesses for Verse:=Enkele manuscriptgetuigen voor vers:
# This is the wait text shown while retrieving data about manuscript evidence for the current verse.
# The Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF) is the Institute for New Testament Textual Research in Münster, Germany
Fetching data from INTF.=Gegevens laden van INTF.
# Work at the INTF is ongoing. They add new data daily
This dataset is by no means exhaustive and is growing rapidly. Check back soon for more results.=Deze gegevensbank is helemaal niet volledig en is snel aan het groeien. Probeer binnenort opnieuw voor meer resultaten.
Bookmarks=Bladwijzer
Search=Zoeken
BibleSync=BibleSync
Library=Bibliotheek
Settings=Instellingen
Toggle Footnotes=Voetnoten Tonen/Verbergen
About=Over
Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.=Bishop is een toepassing voor Bijbelstudie van het CrossWire-Bijbelgenootschap en maakt deel uit van de SWORD-projectfamilie van Bijbelstudie-hulpmiddelen.
May God bless you as you seek to know Him more.=Moge God u zegenen in uw zoeken om Hem beter te leren kennen.
Installed Modules=Geïnstalleerde modulen
Back=Terug
Modules=Modulen
All Modules=Alle modulen
Type=Type
Installed=Geïnstalleerd
Confirm=Bevestigen
Uninstall Module:=De module verwijderen:
Install Module:=De module installeren:
OK=OK
Cancel=Annuleren
Go=Gaan naar
Add:=Toevoegen:
Send:=Verzenden:
Clear All=Alles wissen
Font Size=Lettergrootte
BibleSync User=BibleSync-gebruiker
BibleSync Passphrase=BibleSync-paszin
# This is the prompt which allows a user to set a specific Bible to use
# for the "Word Study" feature in the app. It might be a different Bible
# from the one the user regularly reads for devotionals.
Word Study Bible=Woordstudie van de Bijbel
Language=Taal
Please wait...=Even wachten a.u.b.…
Courtesy of=Vriendelijk toegelaten door
Installing Module:=Installatie van de Module:
Discovering Remote Repositories.=Zoeken van online depots.
Refreshing Repository:=Vernieuwen van het depot:
# These are categories into which we place our installable modules
Biblical Texts=Bijbelteksten
Lexicons / Dictionaries=Lexicons/Woordenboeken
Essays=Essais
Commentaries=Commentaren
Generic Books=Algemene boeken
Daily Devotional=Kalender
# Some installable material is not considered orthodox (Book of Mormon, Joseph Smith Translation, etc.) but are available for apologetics
# Some material we just haven't yet reviewed. All of these modules are considered "Questionable Material"
Questionable Material=Betwistbaar materiaal
Glossaries=Glossarium
New Unlock Key=Nieuwe ontgrendelingssleutel
Bishop has just received a new unlock code for a module which doesn't appear to be installed.=Bishop heeft juist een nieuwe ontgrendelingssleutel ontvangen voor een module die niet geïnstalleerd lijkt te zijn.
Would you like to install this module?=Wilt u deze module installeren?
Preparing image for image viewer...=Afbeelding voorbereiden voor afbeeldingen-bezichtiger
Loading image into image viewer...=Afbeelding laden in de afbeeldingen-bezichtiger
previous chapter=vorig hoofdstuk
next chapter=volgend hoofdstuk
SWORD engine version:=SWORD-motor-versie
App About Header=CrossWire Bijbelgenootschap
App About L1=Bishop is een toepassing van het CrossWire Bijbelgenootschap voor Bijbelstudie en maakt deel uit van de collectie onderzoeksgereedschappen van het SWORD-project.
App About L2=Voor meer informatie: kijk op onze internetsite.
App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center"><a href="http://crosswire.org">CrossWire Bijbelgenootschap</a></div>
App About L4=Moge God u zegenen in uw zoeken om Hem beter te leren kennen.
InstallMgr Warning Header=**OPGEPAST**
InstallMgr Warning L1=Ondanks het feit dat de installatiebeheerder een praktische manier verschaft om de delen van SWORD te installeren en te updaten, gebruikt deze een systematische toegangsmethode tot sommige sites, wat voor pakketsnuffelaars een uitstekend doelwit geeft om de gebruikers te detecteren.
InstallMgr Warning L2=INDIEN U IN EEN LAND MET VERVOLGING LEEFT EN U NIET WILT RISKEREN OM GEDETECTEERD TE WORDEN, **MOET U GEEN** ONLINE BRONNEN VAN DE INSTALLATIEBEHEERDER GEBRUIKEN.
InstallMgr Warning L3=Andere online bronnen, die niet van CrossWire komen, kunnen modulen van mindere kwaliteit bevatten, modulen met betwistbare inhoud, of zelfs modulen met inhoud die niet legaal kan worden verspreid. Desalnietemin bevatten talrijke depots geweldige hulpbronnen van een grote kwaliteit. Deze depots worden niet ondersteund of gecontroleerd door Crosswire, en Crosswire kan niet verantwoordelijk geacht worden voor hun inhoud. CAVEAT EMPTOR.
InstallMgr Warning L4=Indien u dit begrijpt, en u de functionaliteit van deze online bronnen wilt activeren, klik dan op de knopAanvaardenhieronder.
InstallMgr Warning Accept=Aanvaarden
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=De module waarvan u de installatie hebt gevraagd is vergrendeld en heeft een ontgrendelingssleutel nodig die u hieronder kan ingeven.
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=Instructies van de uitgever hoe een ontgrendelingssleutel te verkrijgen:
Unlock Key:=Ontgrendelingssleutel:
Unlock key for=Ontgrendelingssleutel voor
Install=Installeren
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Indien u nog geen ontgrendelingssleutel hebt, kan u deze module toch nu installeren en de sleutel later invoeren door hetOver’-scherm van deze toepassing te gebruiken.
Daily Devotion=Lezingen van de dag
Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=De lezingen van de dag kunnen geïnstalleerd worden vanuit de keuze van deBibliotheekin het zijmenu.
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Selecteer een modulebron, bv. “CrossWire”, en kies dan een typeKalender”.
previous day=vorige dag
next day=volgende dag
Total Results:=Alle resultaten:
Refresh=Actualiseren
We would suggest installing from "CrossWire" the KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, and StrongsHebrew modules for a minimal set of modules which allow basic Greek and Hebrew word study.=Wij raden aan om vanuitCrossWirede KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek en StrongsHebrew te installeren voor een minimaal stel van modulen die Griekse en Hebreeuwse basiswoordstudie toelaten.
I can do all of this for you now, if you would like; simply press this button:=Dit kan nu allemaal voor u gedaan worden, indien u het wenst; klik hiervoor op deze knop.
Basic Module Set=Basis-modulenstel
Cults / Unorthodox / Questionable Material=Liturgisch / Heterodox / Betwistbaar Materiaal
Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=Woordstudie vereist een Bijbel met Strong-getallen. Installeer er a.u.b. één.
Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=Woordstudie vereist een Grieks en een Hebreeuws Strong-woordenboek. Installeer er a.u.b. één van beiden.
Theme=Thema
Light=Helder
Dark=Donker
Show Gospel Parallels=Toon de Evangelie-parallellen
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
# This choice says, "I don't wish to choose a specific Bible, just use the first one I am currently diplaying which has the ability."
#This is the first bible chose by default
First Active=Eerste keuze
Nothing to display.=Niets te tonen.
No Modules Installed=Geen Module Geïnstalleerd
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Geen module beschikbaar. Probeer op de [↻]-knop te drukken.
......@@ -109,9 +109,9 @@ Daily Devotional=Стих Дня
previous chapter=Предыдущей Главе
next chapter=Следующие Главе
##SWORD engine version:=
App About Header=
##App About L1=
##App About L2=
##App About Header=The CrossWire Bible Society
##App About L1=Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.
##App About L2=To learn more, visit us online
##App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center;"><a href="http://crosswire.org">The CrossWire Bible Society</a></div>
##App About L4=May God bless you as you seek to know Him more.
InstallMgr Warning Header=**Предупреждение!**
......@@ -129,7 +129,7 @@ Install=Установить
Daily Devotion=Стих Дня
##Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=
##Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=
previous day=
##previous day=
##next day=
##Total Results:=
Refresh=Обновить
......
[Meta]
Name=sk
Description=Slovensky (Unicode)
Encoding=UTF-8
Contributor=Zdenko Podobný <zdposter@gmail.sk>
[Text]
# There are 3 views the application supports:
View=Zobrazenie
# Only the Bible text
Bibles=Biblie
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
Language Assist=Asistent jazyka
# Split screen: Bible Text / Bible commentary
Commentary Assist=Asistent komentárov
# The Verse Study tool allows the user to analyze the current verse more closely
Verse Studytúdium verša
# Some buttons are split into 2 lines
# The Word Study tool shows the current verse broken down word by word with original language helps
Word Studytúdium slov
# The Commentary tool shows all installed commentaries which have an entry for the current verse
Commentary=Komentár
# The Witness Study tool shows ancient manuscripts which transmit this verse faithfully to us today
Witness Studytúdium svedkov
# The Variant Study tool shows any differences between ancient manuscript copies of this verse
Variant Studytúdium variantov
# This graph shows differences between manuscripts graphically
Variant Graph=Graf variantov
# This table shows differences between manuscripts with words aligned in a table
Alignment Table=Tabuľka zarovnania
# This is the Editio Critia Maior showing an apparatus of differences between manuscripts for this verse
Digital ECM=Digitálne ECM
# These are columns are in a grid showing manuscript witnesses for this verse
# The manuscript name (Gregory-Aland Number)
Manuscript=Manuskript
# The century the manuscript was written, e.g., IV (4th century, around 350A.D.)
Century=Storočie
# Which Folio in the manuscript this verse is located, e.g., 123r (recto side of leaf 123 in the manuscript)
Folio=Strana
# What content is on this side of the leaf which includes the current verse
Content=Obsah
# An image of the side of the manuscript leaf which includes the current verse
Image=Obrázok
# This is the heading (followed by the verse reference) shown when displaying ancient manuscript witnesses for the current verse.
Some Manuscript Witnesses for Verse:=Niektorí svedkovia manuskriptov pre verš:
# This is the wait text shown while retrieving data about manuscript evidence for the current verse.
# The Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF) is the Institute for New Testament Textual Research in Münster, Germany
Fetching data from INTF.=Načítavajú sa údaje z INTF.
# Work at the INTF is ongoing. They add new data daily
This dataset is by no means exhaustive and is growing rapidly. Check back soon for more results.=Tento súbor údajov nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúci a rýchlo rastie. V blízkej dobe opäť skontrolujte ďalšie výsledky.
Bookmarks=Záložky
Search=Hľadať
BibleSync=BibleSync
Library=Knižnica
Settings=Nastavenia
About=O programe
Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.=Bishop je aplikácia na štúdium Biblie od The CrossWire Bible Society a je súčasťou nástrojov na štúdium BiblieThe SWORD Project.
May God bless you as you seek to know Him more.=Nech vás Boh žehná, pri snahe Ho spoznať viac.
Installed Modules=Inštalované moduly
Back=Späť
Modules=Moduly
All Modules=Všetky moduly
Type=Type
Installed=Nainstaštalované
Confirm=Potvrdiť
Uninstall Module:=Odinštalovať modul:
Install Module:=Inštalovať modul:
OK=OK
Cancel=Zrušiť
Gosť
Add:=Pridať:
Send:=Poslať:
Clear All=Zmazať všetko
Font Size=Veľkosť písma
BibleSync User=BibleSync používateľ
BibleSync Passphrase=BibleSync heslo
# This is the prompt which allows a user to set a specific Bible to use
# for the "Word Study" feature in the app. It might be a different Bible
# from the one the user regularly reads for devotionals.
Word Study Bible=Biblia pre štúdium slov
Language=Jazyk
Please wait...=Prosím čakajte
Courtesy of=So súhlasom
Installing Module:=Inštalovanie modulu:
Discovering Remote Repositories.=Objavovanie vzdialených úložísk.
Refreshing Repository:=Obnovenie repozitáru:
# These are categories into which we place our installable modules
Biblical Texts=Biblické texty
Lexicons / Dictionaries=Lexikóny / Slovníky
Essays=Eseje
Commentaries=Komentáre
Generic Books=Všeobecné knihy
Daily Devotional=Denné zamyslenia
# Some installable material is not considered orthodox (Book of Mormon, Joseph Smith Translation, etc.) but are available for apologetics
# Some material we just haven't yet reviewed. All of these modules are considered "Questionable Material"
Questionable Material=Otázne materiály
Glossaries=Glosáre
New Unlock Key=Nový odomykací kľúč
Bishop has just received a new unlock code for a module which doesn't appear to be installed.=Bishop práve dostal nový odomykací kód pre modul, ktorý sa zdá, že nie je nainštalovaný.
Would you like to install this module?=Prajete si nainštalovať tento modul?
Preparing image for image viewer...=Príprava obrázku na zobrazenie
Loading image into image viewer...=Načítavanie obrázku do zobrazovača
previous chapter=predchádzajúca kapitola
next chapter=nová kapitola
SWORD engine version:=Verzia knižnice SWORD:
App About Header=The CrossWire Bible Society
App About L1=Bishop je aplikácia na štúdium Biblie od The CrossWire Bible Society a je súčasťou nástrojov na štúdium BiblieThe SWORD Project.
App About L2=Viac informácií je dostupných online
App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center;"><a href="http://crosswire.org">The CrossWire Bible Society</a></div>
App About L4=Nech vás Boh žehná, pri snahe Ho spoznať viac.
InstallMgr Warning Header=-=+* Varovanie *+=-
InstallMgr Warning L1=Aj keď inštalátor poskytuje pohodlný spôsob inštalácie a aktualizácie komponentov SWORD, využíva tiež systematickú metódu prístupu na webové stránky, ktorá umožňuje identifikovať jednotlivých používateľov.
InstallMgr Warning L2=AK ŽIJETE V KRAJINE, KDE JE PRENASLEDOVANIE A NECHCETE RISKOVAŤ ODHALENIE, *NEMALI BY STE* POUŽIŤ INŠTALAČNÉHO MANAŽÉRA SO VZDIALENÝMI ZDROJMI.
InstallMgr Warning L3=Vzdialené zdroje iné ako CrossWire môžu obsahovať aj menej kvalitné moduly, moduly s neortodoxným obsahom alebo dokonca moduly, ktoré nie sú legitímne distribuované. Mnoho úložísk obsahuje úžasne užitočný obsah. CrossWire tieto archívy kontroluje a ani neudržuje a CrossWire nemôže niesť zodpovednosť za ich obsah. BOLI STE VAROVANÍ.
InstallMgr Warning L4=Ak tomu rozumiete a ste ochotní povoliť funkcie vzdialeného zdroja, kliknite nižšie na tlačidloPrijať“.
InstallMgr Warning Accept=Prijať
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=Modul, ktorý ste požiadali o inštaláciu, je uzamknutý a vyžaduje odomykací kľúč. Nižšie sú informácie ako ho získať.
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=Tu sú inštrukcie od vydavateľa, ako získať kľúč na odomknutie:
Unlock Key:=Kľúč na odomknutie:
Unlock key for=Kľúč pre odomknutie
Install=Inštalovať
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Ak ešte nemáte kľúč na odomknutie, môžete si tento modul nainštalovať teraz a odomknúť ho neskôr pomocou obrazovkyO aplikácii“.
Toggle Footnotes=Prepnúť poznámky pod čiarou
Daily Devotion=Denné zamyslenia
Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=Denné zamyslenia je možné nainštalovať cez voľbuKnižnicav bočnom menu.
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Vyberte si zdroj modulov napr. „CrossWire“, a potom vyberte typDenné zamyslenia“.
previous day=predchádzajúci deň
next day=nasledujúci deň
Total Results:=Celkové výsledky:
Refresh=Obnoviť
We would suggest installing from "CrossWire" the KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, and StrongsHebrew modules for a minimal set of modules which allow basic Greek and Hebrew word study.=Odporúčame nainštalovať zCrossWireKJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, a StrongsHebrew moduly, ako minimálnu sadu modulov pre základné štúdium slov v gréčtine a hebrejčine.
I can do all of this for you now, if you would like; simply press this button:=Pokiaľ máte záujem, môžem to urobiť teraz za vás, ak stlačíte toto tlačidlo:
Basic Module Set=Základná sada modulov
Cults / Unorthodox / Questionable Material=Kultický / Neortodoxný / Otázny materiál
Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=Štúdium Slova vyžaduje Bibliu so Strongovými číslami. Prosím nainštalujte si jednu.
Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=Štúdium Slova vyžaduje Grécky a Hebrejský strongový slovník. Prosím nainštalujte si z každého jeden.
Theme=Téma
Light=Svetlá
Dark=Tmavá
Show Gospel Parallels=Zobraziť paralelné evanjeliá
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
# This choice says, "I don't wish to choose a specific Bible, just use the first one I am currently diplaying which has the ability."
First Active=Prvý aktívny
Nothing to display.=Nie je čo zobraziť.
No Modules Installediadny modul nie je nainštalovaný
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Žiadny modul nie je dostupný. Skúste stlačiť tlačidlo [↻].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment