...
 
......@@ -9,11 +9,11 @@ Contributor=kristof.szabo@lutheran.hu
# There are 3 views the application supports:
View=Nézet
# Only the Bible text
Bibles=Bibliák
Bibles=Biblia
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
Language Assist=Nyelvi támogatás
Language Assist=Biblia és forrásnyelvi eszközök
# Split screen: Bible Text / Bible commentary
Commentary Assist=Kommentár támogatás
Commentary Assist=Biblia és kommentárok
# The Verse Study tool allows the user to analyze the current verse more closely
Verse Study=Verselemzés
......@@ -85,7 +85,7 @@ Word Study Bible=Word Study Bible
Language=Nyelv
Please wait...=Türelem...
Courtesy of=Courtesy of
Courtesy of=Szíves hozzájárulásával:
Installing Module:=Modul telepítése:
Discovering Remote Repositories.=Tárolók felismerése.
Refreshing Repository:=Tárolók frissítése:
......@@ -126,7 +126,7 @@ Unlock Key:=Kioldó kulcs:
Unlock key for=Kioldó kulcs
Install=Telepítés
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Ha nem rendelkezik kioldó kulccsal, akkor is telepítheti a modult és megadhatja a kulcsot később a 'Névjegy' menüpontban.
Toggle Footnotes=Könyvjelzők
Toggle Footnotes=Könyvjelzők megjelenítése
Daily Devotion=Napi áhitat
Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=Napi áhitatokat a "Könyvtár" menüpontban lehet telepíteni.
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Válasszon ki egy tárolót (pl. "Crosswire") és utána válassza ki a "Napi áhitatok"-at.
......@@ -151,3 +151,16 @@ First Active=Első aktív modul
Nothing to display.=Nincs megjeleníthető tartalom.
No Modules Installed=Egyetlen modul sincsen telepítve
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Egyetlen modul sem elérhető. Nyomja meg a [↻] gombot.
You have received an application update since your last run.=Az alkalmazás frissült az utolsó indítás óta.
Would you like to check for updates to your Bibles and other study resources?=Ellenőzem, hogy elérhetőek modul frissítések is?
Update Resources=Frissítés
Installation Sources=Telepítési források
Updates Available=Frissítések elérhetőek
No installed resources have updates available. New study resources can be added by first selecting an installation source at the top.=Nem találhatóak frissítések a telepített modulokhoz. Új modulokatat a telepítési források kiválasztásával lehet telepíteni.
Below is a list of installed resources which have updates available. Click on any row to update the resource.=Az alábbi modulokhoz frissíthetőek. Nyomja meg bármelyik sort a frissítéshez.
You have asked to show Gospel parallels. For this feature, we need to download a small set of data. Is this OK?=Az evangéliumi párhuzamok megjelenítéséhez kisegítő adatok letöltésére van szükség.
Install Module=Modul telepítése
Font: Reading=Olvasó betűtípus:
Font: App=Alkalmazás betűtípus:
......@@ -962,12 +962,128 @@ console.log('setShowGospelParallels: ' + value);
}
});
},
menuChoices: {
addBiblesSelector: function(callback) {
var t = '';
var modOptions = '';
for (var i = 0; i < app.mods.length; ++i) {
if (app.mods[i].category == SWORD.CATEGORY_BIBLES) {
modOptions += '<option>' + app.mods[i].name + '</option>';
}
}
t += '<tr><td>';
/*
t += '<table class="keySelector"><tbody><tr><td id="keyDisplay" style="height:2.5em;width:100%;" onclick="app.closeMenu(); app.selectKey(); return false;">'+app.getCurrentKey()+'<td style="padding-right:.4em;" onclick="app.shareVerse(); return false;"><img style="height:2.4em;" src="img/ic_action_share.png"/></td></tr></tbody></table>';
t += '</td></tr>';
t += '<tr><td>';
*/
t += '<table class="keySelector" style="width:100%;"><tbody><tr>';
t += '<td><select id="currentMod1" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod1($(\'#currentMod1\').val()); app.closeMenu(); app.displayCurrentChapter(); return false;">';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '<td><select id="currentMod2" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod2($(\'#currentMod2\').val()); app.displayCurrentChapter(); return false;"><option></option>';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '<td><select id="currentMod3" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod3($(\'#currentMod3\').val()); app.displayCurrentChapter(); return false;"><option></option>';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '</tr></tbody></table>';
t += '</td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addViewSelector: function(callback) {
var t = '';
if (app.enableViewTypes) {
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleViewSelector(); return false;"><img src="img/ic_action_settings.png" style="height:1em;"/> <span id="viewLabel" data-english="View">View</span>: <span style="font-size:70%;" id="mainViewType">' + app.mainViewType + '</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="viewSelectorPanel toshow">';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewBibles" name="viewSelector" value="Bibles" onclick="app.setViewBibles();return false;"/> <label id="viewBiblesLabel" data-english="Bibles" for="viewBibles">Bibles</label></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewLanguageAssist" name="viewSelector" value="Language Assist" onclick="app.setViewLanguageAssist();return false;"/> <label id="viewLALabel" data-english="Language Assist" for="viewLanguageAssist">Language Assist</label></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewCommentaryAssist" name="viewSelector" value="Commentary Assist" onclick="app.setViewCommentaryAssist();return false;"/> <label id="viewCALabel" data-english="Commentary Assist" for="viewCommentaryAssist">Commentary Assist</label></div>';
t += '</div></td></tr>';
}
return callback ? callback(t) : t;
},
addVerseStudy: function(callback) {
var t = '<tr class="menuLabel" onclick="verseStudy.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_location_searching.png" style="height:1em;"/> <span id="verseStudyLabel" data-english="Verse Study">Verse Study</span></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addDailyDevotional: function(callback) {
var t = '';
if (app.enableDailyDevotionals) {
t += '<tr class="menuLabel" onclick="dailyDevo.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span id="dailyDevoLabel" data-english="Daily Devotion">Daily Devotion</span></td></tr>';
}
return callback ? callback(t) : t;
},
addBookmarks: function(callback) {
var t = '';
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleBookmarks(); return false;"><img src="img/bookmarks.png" style="height:1em;"/> <span id="bookmarksLabel" data-english="Bookmarks">Bookmarks</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="bookmarkPanel toshow">';
t += '<div><button onclick="app.bookmarkAdd(app.getCurrentKey());return false;"><span data-english="Add:">Add:</span> <span id="addBookmarkButton">&nbsp;</span></button><button data-english="Clear All" id="clearBookmarks" onclick="app.bookmarksClear();return false;">Clear All</button></div>';
t += '<div id="bookmarkResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addSearch: function(callback) {
var t = '';
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleSearch(); return false;"><img src="img/ic_action_search.png" style="height:1em;"/> <span id="searchLabel" data-english="Search">Search</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="searchPanel toshow">';
t += '<div><input id="searchExpression" type="search"/><button data-english="Go" id="searchButton" onclick="app.search();return false;">Go</button></div>';
t += '<div id="searchResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addBibleSync: function(callback) {
var t = '';
if (app.enableBibleSync) {
t += '<tr><td class="menuLabel"><div style="display:inline-block" onclick="app.toggleBibleSyncPanel(); return false;"><img src="img/ic_action_group.png" style="height:1em;"/> <span data-english="BibleSync">BibleSync</span></div><label style="float:right;" class="switch"><input id="bibleSyncSwitch" onchange="app.toggleBibleSync(); return false;" type="checkbox"><span class="slider round"></span></label></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="bibleSyncPanel toshow">';
t += '<div><button onclick="app.sendBibleSyncMessage(app.getCurrentVerseKey().osisRef);return false;"><span data-english="Send:">Send:</span> <span id="sendBibleSync">&nbsp;</span></button><button id="clearBibleSync" onclick="app.bibleSyncClear();return false;">Clear All</button></div>';
t += '<div id="bibleSyncResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
}
return callback ? callback(t) : t;
},
addLibrary: function(callback) {
var t = '<tr class="menuLabel" onclick="installMgr.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_download.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Library">Library</span></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addNotesToggle: function(callback) {
var t = '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.toggleFootnotes();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Toggle Footnotes">Toggle Footnotes</span></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addSettings: function(callback) {
var t = '';
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleSettings(); return false;"><img src="img/ic_action_settings.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Settings">Settings</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="settingsPanel toshow">';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Word Study Bible">Word Study Bible</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setWordStudyBible($(this).val()); return false;" id="wordStudyBible"></select></div>';
if (app.enableGospelParallels) {
t += '<div class="subMenuItem" style="margin-right:0"><span data-english="Show Gospel Parallels">Show Gospel Parallels</span><label style="float:right;" class="switch"><input id="gospelParallelsSwitch" onchange="app.toggleGospelParallels(); return false;" type="checkbox"><span class="slider round"></span></label></div>';
}
t += '<div class="subMenuItem" style="clear:both;"><span data-english="Language">Language</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setAppLocale($(this).val()); return false;" id="appLocale"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><button id="decreaseUIFontButton" onclick="app.decreaseUIFont();return false;" style="float:left;width:2em;font-size:130%"> - </button><button id="increaseUIFontButton" onclick="app.increaseUIFont();return false;" style="float:right;width:2em;font-size:130%"> + </button><div style="text-align:center;data-english="Font Size">Font Size</div></div>';
t += '<div class="subMenuItem" style="clear:both;"><span data-english="Theme">Theme</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setAppTheme($(this).val()); return false;" id="appTheme"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Font: Reading">Font: Reading</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setFontReading($(this).val()); return false;" id="fontReading"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Font: App">Font: App</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setFontApp($(this).val()); return false;" id="fontApp"></select></div>';
if (app.enableBibleSync) {
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="BibleSync User">BibleSync User</span><br/><input style="width:99%;" onchange="app.setBibleSyncUserName($(this).val()); return false;" id="bibleSyncUserName"/></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="BibleSync Passphrase">BibleSync Passphrase</span><br/><input style="width:99%;" onchange="app.setBibleSyncPassphrase($(this).val()); return false;" id="bibleSyncPassphrase"/></div>';
}
t += '</div></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addAbout: function(callback) {
var t = '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.about();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span data-english="About">About</span></td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
addAppSig: function(callback) {
var t = '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.about();return false;"><td style="padding-left:.3em; padding-bottom:.7em;border-top:1px dotted grey;font-size:75%;font-style:italic;text-align:left;"> <span>'+app.appName+'</span> '+app.version+'</td></tr>';
return callback ? callback(t) : t;
},
},
setupMenu: function(callback) {
var mods = app.mods;
// see if we have a main module selected...
var mainMod = app.getCurrentMod1();
console.log('currentMod1 from localStorage: ' + mainMod);
var modOptions = '';
var strongsBibleOptions = '<option data-english="First Active" value="">First Active</option>';
var appLocaleOptions = '';
app.greekDefMods = [];
......@@ -997,178 +1113,103 @@ console.log('************ received ' + locales.length + ' locales.');
buildLocaleNames(0, function() {
if (!mainMod && mods.length) {
console.log('*********** mods : ' + JSON.stringify(mods));
var prefBibleExists = $.grep(mods, function(m) { return m.name == app.preferredBible; }).length;
if (!mainMod && app.mods.length) {
console.log('*********** mods : ' + JSON.stringify(app.mods));
var prefBibleExists = $.grep(app.mods, function(m) { return m.name == app.preferredBible; }).length;
console.log('*********** prefBibleExists: ' + prefBibleExists);
app.setCurrentMod1(prefBibleExists ? app.preferredBible : mods[0].name);
app.setCurrentMod1(prefBibleExists ? app.preferredBible : app.mods[0].name);
mainMod = app.getCurrentMod1();
}
for (var i = 0; i < mods.length; ++i) {
console.log('Installed module: ' + mods[i].name + '; features.length: ' + mods[i].features.length + '; features: ' + mods[i].features);
if (mods[i].category == SWORD.CATEGORY_BIBLES) {
for (var i = 0; i < app.mods.length; ++i) {
console.log('Installed module: ' + app.mods[i].name + '; features.length: ' + app.mods[i].features.length + '; features: ' + app.mods[i].features);
if (app.mods[i].category == SWORD.CATEGORY_BIBLES) {
if (!mainMod) {
mainMod = mods[i].name;
mainMod = app.mods[i].name;
app.setCurrentMod1(mainMod);
}
modOptions += '<option>' + mods[i].name + '</option>';
if (mods[i].features && mods[i].features.indexOf('StrongsNumbers') !== -1) {
strongsBibleOptions += '<option>' + mods[i].name + '</option>';
if (app.mods[i].features && app.mods[i].features.indexOf('StrongsNumbers') !== -1) {
strongsBibleOptions += '<option>' + app.mods[i].name + '</option>';
}
}
else if (mods[i].category == SWORD.CATEGORY_LEXDICTS) {
if (mods[i].features && mods[i].features.indexOf('GreekDef') !== -1) {
app.greekDefMods.push(mods[i].name);
else if (app.mods[i].category == SWORD.CATEGORY_LEXDICTS) {
if (app.mods[i].features && app.mods[i].features.indexOf('GreekDef') !== -1) {
app.greekDefMods.push(app.mods[i].name);
}
if (mods[i].features && mods[i].features.indexOf('HebrewDef') !== -1) {
app.hebrewDefMods.push(mods[i].name);
if (app.mods[i].features && app.mods[i].features.indexOf('HebrewDef') !== -1) {
app.hebrewDefMods.push(app.mods[i].name);
}
}
}
var t = '<table class="appText slidemenu"><tbody>';
t += '<tr><td>';
/*
t += '<table class="keySelector"><tbody><tr><td id="keyDisplay" style="height:2.5em;width:100%;" onclick="app.closeMenu(); app.selectKey(); return false;">'+app.getCurrentKey()+'<td style="padding-right:.4em;" onclick="app.shareVerse(); return false;"><img style="height:2.4em;" src="img/ic_action_share.png"/></td></tr></tbody></table>';
t += '</td></tr>';
t += '<tr><td>';
*/
t += '<table class="keySelector" style="width:100%;"><tbody><tr>';
t += '<td><select id="currentMod1" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod1($(\'#currentMod1\').val()); app.closeMenu(); app.displayCurrentChapter(); return false;">';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '<td><select id="currentMod2" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod2($(\'#currentMod2\').val()); app.displayCurrentChapter(); return false;"><option></option>';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '<td><select id="currentMod3" style="width:100%;" onchange="app.setCurrentMod3($(\'#currentMod3\').val()); app.displayCurrentChapter(); return false;"><option></option>';
t += modOptions;
t += '</select></td>';
t += '</tr></tbody></table>';
t += '</td></tr>';
// View Selector
if (app.enableViewTypes) {
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleViewSelector(); return false;"><img src="img/ic_action_settings.png" style="height:1em;"/> <span id="viewLabel" data-english="View">View</span>: <span style="font-size:70%;" id="mainViewType">' + app.mainViewType + '</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="viewSelectorPanel toshow">';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewBibles" name="viewSelector" value="Bibles" onclick="app.setViewBibles();return false;"/> <label id="viewBiblesLabel" data-english="Bibles" for="viewBibles">Bibles</label></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewLanguageAssist" name="viewSelector" value="Language Assist" onclick="app.setViewLanguageAssist();return false;"/> <label id="viewLALabel" data-english="Language Assist" for="viewLanguageAssist">Language Assist</label></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><input type="radio" id="viewCommentaryAssist" name="viewSelector" value="Commentary Assist" onclick="app.setViewCommentaryAssist();return false;"/> <label id="viewCALabel" data-english="Commentary Assist" for="viewCommentaryAssist">Commentary Assist</label></div>';
t += '</div></td></tr>';
}
// Verse Study
t += '<tr class="menuLabel" onclick="verseStudy.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_location_searching.png" style="height:1em;"/> <span id="verseStudyLabel" data-english="Verse Study">Verse Study</span></td></tr>';
// Daily Devotionals
if (app.enableDailyDevotionals) {
t += '<tr class="menuLabel" onclick="dailyDevo.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span id="dailyDevoLabel" data-english="Daily Devotion">Daily Devotion</span></td></tr>';
}
// Bookmarks
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleBookmarks(); return false;"><img src="img/bookmarks.png" style="height:1em;"/> <span id="bookmarksLabel" data-english="Bookmarks">Bookmarks</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="bookmarkPanel toshow">';
t += '<div><button onclick="app.bookmarkAdd(app.getCurrentKey());return false;"><span data-english="Add:">Add:</span> <span id="addBookmarkButton">&nbsp;</span></button><button data-english="Clear All" id="clearBookmarks" onclick="app.bookmarksClear();return false;">Clear All</button></div>';
t += '<div id="bookmarkResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
// Search
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleSearch(); return false;"><img src="img/ic_action_search.png" style="height:1em;"/> <span id="searchLabel" data-english="Search">Search</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="searchPanel toshow">';
t += '<div><input id="searchExpression" type="search"/><button data-english="Go" id="searchButton" onclick="app.search();return false;">Go</button></div>';
t += '<div id="searchResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
// BibleSync
if (app.enableBibleSync) {
t += '<tr><td class="menuLabel"><div style="display:inline-block" onclick="app.toggleBibleSyncPanel(); return false;"><img src="img/ic_action_group.png" style="height:1em;"/> <span data-english="BibleSync">BibleSync</span></div><label style="float:right;" class="switch"><input id="bibleSyncSwitch" onchange="app.toggleBibleSync(); return false;" type="checkbox"><span class="slider round"></span></label></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="bibleSyncPanel toshow">';
t += '<div><button onclick="app.sendBibleSyncMessage(app.getCurrentVerseKey().osisRef);return false;"><span data-english="Send:">Send:</span> <span id="sendBibleSync">&nbsp;</span></button><button id="clearBibleSync" onclick="app.bibleSyncClear();return false;">Clear All</button></div>';
t += '<div id="bibleSyncResults"></div>';
t += '</div></td></tr>';
}
var addMainMenuChoices = function(i, callback) {
if (i >= app.mainMenuChoices.length) return callback ? callback() : false;
// Library
t += '<tr class="menuLabel" onclick="installMgr.show();return false;"><td><img src="img/ic_action_download.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Library">Library</span></td></tr>';
// Toggle Notes
t += '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.toggleFootnotes();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Toggle Footnotes">Toggle Footnotes</span></td></tr>';
// Settings
t += '<tr><td class="menuLabel" onclick="app.toggleSettings(); return false;"><img src="img/ic_action_settings.png" style="height:1em;"/> <span data-english="Settings">Settings</span></td></tr>';
t += '<tr><td style="width:100%;"><div class="settingsPanel toshow">';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Word Study Bible">Word Study Bible</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setWordStudyBible($(this).val()); return false;" id="wordStudyBible"></select></div>';
if (app.enableGospelParallels) {
t += '<div class="subMenuItem" style="margin-right:0"><span data-english="Show Gospel Parallels">Show Gospel Parallels</span><label style="float:right;" class="switch"><input id="gospelParallelsSwitch" onchange="app.toggleGospelParallels(); return false;" type="checkbox"><span class="slider round"></span></label></div>';
}
t += '<div class="subMenuItem" style="clear:both;"><span data-english="Language">Language</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setAppLocale($(this).val()); return false;" id="appLocale"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><button id="decreaseUIFontButton" onclick="app.decreaseUIFont();return false;" style="float:left;width:2em;font-size:130%"> - </button><button id="increaseUIFontButton" onclick="app.increaseUIFont();return false;" style="float:right;width:2em;font-size:130%"> + </button><div style="text-align:center;data-english="Font Size">Font Size</div></div>';
t += '<div class="subMenuItem" style="clear:both;"><span data-english="Theme">Theme</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setAppTheme($(this).val()); return false;" id="appTheme"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Font: Reading">Font: Reading</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setFontReading($(this).val()); return false;" id="fontReading"></select></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="Font: App">Font: App</span><br/><select style="width:100%;" onchange="app.setFontApp($(this).val()); return false;" id="fontApp"></select></div>';
if (app.enableBibleSync) {
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="BibleSync User">BibleSync User</span><br/><input style="width:99%;" onchange="app.setBibleSyncUserName($(this).val()); return false;" id="bibleSyncUserName"/></div>';
t += '<div class="subMenuItem"><span data-english="BibleSync Passphrase">BibleSync Passphrase</span><br/><input style="width:99%;" onchange="app.setBibleSyncPassphrase($(this).val()); return false;" id="bibleSyncPassphrase"/></div>';
}
t += '</div></td></tr>';
app.mainMenuChoices[i](function(mt) {
t += mt;
addMainMenuChoices(++i, callback);
});
};
addMainMenuChoices(0, function() {
// About
t += '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.about();return false;"><td><img src="img/ic_action_about.png" style="height:1em;"/> <span data-english="About">About</span></td></tr>';
t += '<tr class="menuLabel" onclick="app.closeMenu(); app.about();return false;"><td style="padding-left:.3em; padding-bottom:.7em;border-top:1px dotted grey;font-size:75%;font-style:italic;text-align:left;"> <span>'+app.appName+'</span> '+app.version+'</td></tr>';
t += '<tr class="menuLabel"><td>&nbsp;</td></tr>';
t += '<tr class="menuLabel"><td>&nbsp;</td></tr>';
t += '</tbody></table>';
$('.menupanel').html(t);
$('.menutab').click(function(){
if ($(this).hasClass('toshow')) { app.openMenu(); }
else { app.closeMenu(); }
});
$(window).on('swiperight', function() { app.openMenu(); });
$(window).on('swipeleft' , function() { app.closeMenu(); });
$('#searchExpression').keypress(function(e){
if (e.keyCode == 13) {
$('#searchButton').focus();
$('#searchButton').click();
}
});
$('#bibleSyncUserName').val(window.localStorage.getItem('bibleSyncUserName'));
$('#bibleSyncPassphrase').val(window.localStorage.getItem('bibleSyncPassphrase'));
$('#wordStudyBible').append(strongsBibleOptions);
$('#wordStudyBible').val(app.getWordStudyBible());
$('#appLocale').append(appLocaleOptions);
$('#appLocale').val(app.getAppLocale());
$('input[name=viewSelector]').prop('checked', false);
$('input[name=viewSelector][value="'+app.mainViewType+'"]').prop('checked', true);
$('#appTheme').append('<option data-english="Light" value="wash.css">Light</option>');
$('#appTheme').append('<option data-english="Dark" value="dark.css">Dark</option>');
$('#appTheme').val(app.getAppTheme());
// Fonts
for (var i = 0; i < app.fonts.length; ++i) {
$('#fontReading').append('<option value="'+app.fonts[i].split('|')[0]+'">'+app.fonts[i].split('|')[1]+'</option>');
$('#fontApp').append('<option value="'+app.fonts[i].split('|')[0]+'">'+app.fonts[i].split('|')[1]+'</option>');
}
if (navigator.Fonts) {
navigator.Fonts.getDefaultFont(function(systemDefaultFont) {
if (systemDefaultFont && systemDefaultFont.length) {
$('#fontReading').append('<option>'+systemDefaultFont+'</option>');
$('#fontApp').append('<option>'+systemDefaultFont+'</option>');
t += '<tr class="menuLabel"><td>&nbsp;</td></tr>';
t += '<tr class="menuLabel"><td>&nbsp;</td></tr>';
t += '</tbody></table>';
$('.menupanel').html(t);
$('.menutab').click(function(){
if ($(this).hasClass('toshow')) { app.openMenu(); }
else { app.closeMenu(); }
});
$(window).on('swiperight', function() { app.openMenu(); });
$(window).on('swipeleft' , function() { app.closeMenu(); });
$('#searchExpression').keypress(function(e){
if (e.keyCode == 13) {
$('#searchButton').focus();
$('#searchButton').click();
}
navigator.Fonts.getFontList(function(fontList) {
if (fontList) {
for (var i = 0; i < fontList.length; ++i) {
$('#fontReading').append('<option>'+fontList[i]+'</option>');
$('#fontApp').append('<option>'+fontList[i]+'</option>');
}
});
$('#bibleSyncUserName').val(window.localStorage.getItem('bibleSyncUserName'));
$('#bibleSyncPassphrase').val(window.localStorage.getItem('bibleSyncPassphrase'));
$('#wordStudyBible').append(strongsBibleOptions);
$('#wordStudyBible').val(app.getWordStudyBible());
$('#appLocale').append(appLocaleOptions);
$('#appLocale').val(app.getAppLocale());
$('input[name=viewSelector]').prop('checked', false);
$('input[name=viewSelector][value="'+app.mainViewType+'"]').prop('checked', true);
$('#appTheme').append('<option data-english="Light" value="wash.css">Light</option>');
$('#appTheme').append('<option data-english="Dark" value="dark.css">Dark</option>');
$('#appTheme').val(app.getAppTheme());
// Fonts
for (var i = 0; i < app.fonts.length; ++i) {
$('#fontReading').append('<option value="'+app.fonts[i].split('|')[0]+'">'+app.fonts[i].split('|')[1]+'</option>');
$('#fontApp').append('<option value="'+app.fonts[i].split('|')[0]+'">'+app.fonts[i].split('|')[1]+'</option>');
}
if (navigator.Fonts) {
navigator.Fonts.getDefaultFont(function(systemDefaultFont) {
if (systemDefaultFont && systemDefaultFont.length) {
$('#fontReading').append('<option>'+systemDefaultFont+'</option>');
$('#fontApp').append('<option>'+systemDefaultFont+'</option>');
}
$('#fontReading').val(app.getFontReading());
$('#fontApp').val(app.getFontApp());
navigator.Fonts.getFontList(function(fontList) {
if (fontList) {
for (var i = 0; i < fontList.length; ++i) {
$('#fontReading').append('<option>'+fontList[i]+'</option>');
$('#fontApp').append('<option>'+fontList[i]+'</option>');
}
}
$('#fontReading').val(app.getFontReading());
$('#fontApp').val(app.getFontApp());
});
});
});
}
}
app.setAppTheme(app.getAppTheme());
app.updateBibleSyncDisplay();
app.updateBookmarkDisplay();
if (callback) callback();
app.setAppTheme(app.getAppTheme());
app.updateBibleSyncDisplay();
app.updateBookmarkDisplay();
if (callback) callback();
});
});
}); // getAvailableLocales()
......@@ -2083,6 +2124,25 @@ console.log('Setting tr key '+trKey+' to: ' + translated);
document.body.removeChild(iframe);
return fontFamily;
},
// c-tor
init: function() {
this.mainMenuChoices = [
this.menuChoices.addBiblesSelector,
this.menuChoices.addViewSelector,
this.menuChoices.addVerseStudy,
this.menuChoices.addDailyDevotional,
this.menuChoices.addBookmarks,
this.menuChoices.addSearch,
this.menuChoices.addBibleSync,
this.menuChoices.addLibrary,
this.menuChoices.addNotesToggle,
this.menuChoices.addSettings,
this.menuChoices.addAbout,
this.menuChoices.addAppSig,
];
return this;
}
};
}.init();